fbpx

Jaký je rozdíl mezi hypoúvěrem a hypotečním úvěrem? Zásadní, a to nejen v tom kdo je poskytovatelem, ale hlavně jaké mají oba úvěry odlišnosti co se týká parametrů splácení a podmínek.

Hypoúvěr je překlenovací úvěr poskytnutý ze stavebního spoření jehož poskytovatelem je stavební spořitelna. Hypoteční úvěr oproti tomu je klasický bankovní úvěr na bydlení jehož poskytovatelem je banka.

Pro lepší přestavu uvádím příklad:

Pavel se rozhodl, že díky nízkým sazbám odejde z nájmu do vlastního a koupí si byt. Vyhlédl si byt, který se prodává za 1.300.000,-. Pavel má našetřeno 300.000,- a potřebuje dofinancovat 1.000.000,- se splatností 15let. Fixaci úrokové sazby chce na 6let.

Nejprve dostal nabídku Hypoúvěru od stavební spořitelny:

 • - úvěr 1.000.000,-
 • - splatnost 15let
 • - úroková sazba 1,79
 • - fixace 6let (v případě stavebního spoření se jedná o tzv. vázací dobu, která je stanovena zákonem a to min. 6let)
 • - celková splátka 7.758,-
 • - RPSN 2,44%

 

Maximální možná částka, kterou je možné mimořádně vložit je 40% z výše úvěru (tedy 400.000,-)

V návrhu úvěrové smlouvy má Pavel uvedeno, že celková splátka se dělí fixně na splátku úroků a to 1.492,- a splátku tzv. dospořování v částce 6.266,- Uvedené platby jsou neměnné po celou dobu tzv. vázací doby, tedy podobu 6ti let.

Za dobu vázací doby (6ti let) Pavel zaplatí celkem:

 • - za období od 28.2.2017 -28.02.2023 na úrocích 88.028,-
 • - na konci výzacího období dojde k započtení zůstatku plateb na účtu stavebního spoření ve výši 350.896,-, tzn. tato částka se odečte od poskytnuté výše úvěru a
 • - čistá částka k refinancování tak po 6ti letech bude 649.104,

 

příklad splátkového kalendáře

Oproti této nabídce Pavel srovnal i kalkulaci bankovního hypotečního úvěru:

 • - úvěr 1.000.000,-
 • - splatnost 15let
 • - úroková sazba 1,79
 • - fixace 6let
 • - celková splátka 6.339,-
 • -RPSN 1,84%

 

Maximální možná částka, kterou je možné mimořádně vložit je 25% z výše aktuální jistiny úvěru ke splacení a to každých 12 měsíců řádného splácení anuitní splátky (tedy za celou fixaci celkem 4x 25% čímž je možné úvěr bez sankce možné splatit  před koncem sjednané doby fixace)

Ovšem vzhledem k tomu, že výsledná splátka je nižší než u hypoůvěru, rozhodl se Pavel o zkrácení doby se splatností na 12let, aby výsledná měsíční platba byla do 7.750,-; Podle této úpravy byla celková splátka upravena na 7.722,-

V návrhu úvěrové smlouvy má Pavel uvedeno, že celková splátka bude ve výši 7.722,- a úrok po dobu 6ti let 1,79% (neuvádí se přesná splátka úroku, jelikož ta se postupem času snižuje ve prospěch částky umoření jistiny; názorně v tabulce níže).

Za dobu platnosti fixace úrokové sazby Pavel zaplatí celkem:

 • - za období od 14.3.2017 -14.3.2023 na úrocích 72.614,-
 • - za dobu fixace Pavel umoří celkem 390.767,-
 • čistá částka k refinancování tak po 6ti letech bude 609.232,-

 

příklad splátkového kalendáře hypotéka

Závěr

Při  srovnání těchto dvou nabídek, které Pavel obdržel vychází z ekonomického pohledu, že nabídka od banky na hypoteční úvěr vychází nejlépe a to v těchto parametrech:

- zkrácená doba splatnosti se zachování obdobné výše splátky o 3roky

- na úrocích zaplaceno o 15.414,- méně

- nižší refinancovaná částka na konci fixace o 39.781,-

- RPSN úvěru o celých 0,6% nižší

- možnost předčasného splacení v době fixace prostřednictvím mimořádných splátek

Oproti tomuto má překlenovací úvěr ze stavebního spoření pouze výhodu v tom, že na účet stavebního spoření je vázán státní přízpěvek z vkladu a to maximálně 2.000,-

.

.

.

Poznámka autora:

uvedený příklad je pouze ilustrativní a jeho účelem je pouze demonstrovat princip fungování překlenovacího úvěru ze stavebního spoření (hypoúvěrem) a klasickým bankovním hypotečním úvěrem.